Posts Categorized: היסטוריה הכהונה

פטור שבט לוי מן הצבא

עם כל פרסום פטור של בני הישיבה מגיוס צבאי קצת פלא כי לא מדברים אודות הפטור המקורי מן הצבא – פטור של שבט לוי משירות צבאי בישראל. נכון מאד כי הרמב"ם כותב "לא שבט לוי בלבד" ואכן כל אחד רשאי ויכול לנדב את עצמו לעסק התורה – כולל המצטיינים שבשבטי ישורון כגון שבט יששכר ושבט…read more

מלחמת בארות בני יעקן

מבין נסיעות בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל, יש אירוע צירי שנחשב כתקדים לבחירה של שבט לוי כ'לגיונו של מלך' של הקדוש ברוך הוא. האירוע המרתק הזה של ׳מלחמת בארות בני יעקן׳ נחשב כאחד מהאירועים החשובים לא רק בתולדת שבט לוי אלא של עם ישראל כולו. רקע האירוע מבין הארבעים ושנים מסעות של בני ישראל…read more