Monthly Archives: ‍‍ז טבת תשעג

מלחמת בארות בני יעקן

מבין נסיעות בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל, יש אירוע צירי שנחשב כתקדים לבחירה של שבט לוי כ'לגיונו של מלך' של הקדוש ברוך הוא. האירוע המרתק הזה של ׳מלחמת בארות בני יעקן׳ נחשב כאחד מהאירועים החשובים לא רק בתולדת שבט לוי אלא של עם ישראל כולו. רקע האירוע מבין הארבעים ושנים מסעות של בני ישראל…read more