זרוע, לחיים וקיבה

מצוות זְּרועַ ולְּחָיַיִם וְקֵּיבָה היא מצוות עשה מפורשת בתורה המחייבת שוחט הבהמה להפריש חלקים הללו מכל בהמה טהורה שנשחטה ולתת אותם לכהן.
מצווה זו נמנית על ידי כל מוני המצוות כמצוות-עשה. כאמור, דווקא שוחט הבהמה הוא החייב במצווה זו ואפילו במקרה שהבהמה אינה שייכת לו כל עיקר.

אנו מכון איגוד הכהנים פועלים במיטב יכולתם לשחזר מצווה זו לשלימותה בחיי היום-יומי של שומרי תורה ומצוות, כוונתינו להקפיד שדווקא החלקים עצמם יותנו לכהנים ללא החלפה בממון או מיטלטלין אחרים, כיוון שאך ורק על ידי גוף הזרוע, הלחיים והקיבה אפשר לכהן לקיים מצוות למשחה – לאכול את החלקים הללו באופן צלי וחרדל כמפורש בפוסקים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *