כ"ד מעלות הכהונה

הובא במסכת אבות כי הכהונה נקנית בעשרים וארבע מעלות, אמנם שהארבעים ושמונה מעלות שהתורה נקנית בהן מנויות, כ"ד מעלות של הכהונה לא מופיעות ישיר במסכת אבות.

פשוט לומר כי אין כוונת הביטוי שהכהונה נקנית שכל אחד יכול לקנות כהונה -ברור שלא זו הכוונה כי הכהנונה בישראל היא נחלת הכהנים בני אהרן בלבד וכפי הלשון במסכת אבות "כתר כהונה זכה לו אהרן ובניו".

אלא, נראה לומר כי גם כהן צריך לדעת כי אף הוא זקוק לקנות כהונה, ובא תנא המשנה להודיע זאת לכל כהן באשר הוא, שאין לחשוב כי הכהונה נחלת אבות ואין לטרוח כלום, אלא אדרבא יש לעמל ולקנות מעלות הללו באגר שלים ובהשתדלות.

בכל אופן, בעל המחזור ויטרי הופיע לנו סדרן בשלימותן.  ונכון להחזיק טובה לבעל החיבור כי ככל הנראה הוא היחיד שטרח לאסוף ולמנות את כ"ד המעלות כולן ויש להחליט כי הכ"ד מעלות שהכהונה נקנית נמנו רק במחזור ויטרי;

א: קדושה
ב: טהרה
ג: בגדי שש
ד: תספורת (ראש וזקן כל שלשים יום. וכהן גדול כל שבעת ימים)
ה: לנפש לא יטמא בעמיו
ו: לא יקרחו קרחה בראשם
ז: ופאת זקנם לא יגלחו
ח: ובבשרם לא ישרטו שרטת
ט:אשה זונה וחללה לא יקחו
י: אשה גרושה מאישה לא יקחו
יא: כל אשר בו מום לא יקרב
יב: איש עור
יג: או פסח
יד: או חרום
טו: או שרוע
טז: לא שבר יד
יז: ולא שבר רגל
יח: לא גבן
יט: ולא דק
ולא תבלול בעינו
כ: לא גרב
כא: לא ילפת
כב: ולא מרוח אשך
כג: לא בעל מום
כד: חייב לנקות עצמו מכל מום וכיעור ולהיות קדוש

מחזור ויטרי למסכת אבות ו, ה (דף תקלג)

About the Author

igudhakohanim

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *