מה כהן עושה

כהן פירושו משרת.  אוקיי, אבל את מי הוא משרת? אכן, בתלמוד בבלי הובא שתי דעות בנושא, אחד סבור כי הכהנים הם שלוחי הקדוש ברוך הוא והאחרת סבור שהם שלוחי בני ישראל, לפי מסקנת הגמרא, הכהנים הם שלוחי הקדוש ברוך הוא.

שירותו של איש כהן מיוחד כי לפי האמת כל בני אדם משרתים לאל עולם באיזשהו בחינה ואילו התורה קבעה כי הקדוש ברוך הוא בחר בבני ישראל כעם סגולתו מבין שבעים אומות העולם, ובין י"ב שבטי ישראל בחר השם בבני לוי והבדיל אותם לעמוד לפני העדה לשרתם בקודש ובין שבט לוי בחר בבני אהרן לשרתו במקדש בעבודת הקרבנות ומחוץ למקדש בהורייה בתורה, ראיית נגעים, משקיטי ריב ולהוסיף שלום בישראל.

ויש כאן קדושה נוספת, כפי הכתוב "ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים" שאהרן נבחר לשרת אחת בשנה ביום הכיפורים בקודש הקדשים וגם כל השנה הרי הכהן גדול כשמו כן הוא -הגדול מכל אחיו הכהנים ברוח הקודש וחכמה מפוארה.

מה אכן הי אופייתו של אהרן בחיר השם? מספרת לנו המשנה;

הוי מתלמידיו של אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

וכן אין חידוש שלכל כהן יש אופי כזה בירושה מסבו אהרן, אבל כדאי כן לספר דיוק נפלא שהיה רגיל בפי האדמו"ר מליובוויץ'; כתוב כאן "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ולא כתוב בשום אופן שאיש הכהן יקרב את התורה לבריות באופן של לוותר על אף אות וקוץ של התורה[1]

ראיית נגעים

מה שלאו דווקא הפינה הכי מרוצה במצוות הכהונה, על הכהן להיות בקי ולפקח על ענייני נגעים בישראל.  בהיקרא לבן ישראל נגע בעורו, בבגדו או בביתו יבא האיש לכהן להראות לו נגעיו ועל הכהן לטפל בו מיד לטהרו או לטמאו, אבל אין להיפחד כל כך כי רק טומאת נגעים מסורים לאיש הכהן ואילו שאר הטומאות כגון זב או זבה -שגם הם מתחת לגדר טומאות שיוצאות עליו מגופו- אין חובה לכהן להיזקק לו.

הורייה בתורה

אחת מהעבודות החשובות של הכהן הוא להיות בקי בחדרי התורה ומוכן להורות הלכה ברורה למעשה, אם שאין דבר ההורייה מצווה ישירה לכהן, היות איש הכהן בקי בתורה והלכה הוא נושא שנשנה גם בתורה וגם במדרשי חז"ל.

סיכום

עבודות איש הכהן אינו מצטמצם בפעילות בבית המקדש, לכהן בן ימינו יש תפקידים מיוחדים בישראל ועליו להיות עירני לציוויי התורה השייכים אליו, דברים שנוגעים לכהן ועבודה בימינו כולל מצוות כגון;

  • נשיאת כפיים
  • להורות תורה לעם ישראל
  • לעלות ראשון לתורה
  • לפקח על נגעים בישראל
  • לתקוע בחצוצרות בעת צרה לציבור

Footnotes    (↵ returns to text)

  1. תורת מנחם חלק יז.  תורת מנחם חלק כ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *