אודות הכהונה

הכהנים בישראל מיוחסים לאיש אחד – אהרן הכהן אחיו של משה רבינו. אהרן נמנה בעצם כאחד מבני שבט לוי וככך נמנו בניו וזרע הכהנים כולם כבני שבט לוי.

מי שמיוחס לאהרן בן אחר בן הרי הוא כהן.  כיום, רוב ככל הכהנים מוגדרים כן על פי חזקה במשפחתם -ויותר מפורט חזקה שקיבל מאביו- שאכן הוא כהן.  אבל זה עדיין רק שלב הראשון של החזקה ככהן ומשתלב על פעילות הכהן בענייני כהונה כגון נישאת כפים, השתתפות ככהן מידי פעם בקבלת זרוע לחיים וקיבה, דמי פדיון הבן, פדיון פטר חמור ושאר מצוות השייכות אך ורק לכהנים.

בנוסף, על הכהן להישמר מנישואין אסורים לכהן, כגון נישואין לאשה גרושה.  וכן על הכהן להישמר מהיטמאות למת, כגון ביאה לבית קברות או כניסה לבית רפואה שישנם מתים בתוך הבנין.  בדרך כלל, אין הכהן רשאי לוותר על כיהונו ולהיטמא למת או להינשא לאשה האסורה עליו, אבל הכהן כן מורשה לוותר על כיבוד שרוצים לכבד אותו בגלל היותו כהן.

שוויון למלאכים

ספר הקבלה המפורסם, ספר הבהיר, משווה בין הכ"ד משמרות כהונה לבין הכ"ד משמרות המלאכים שמשרתים בשמי עליון.  ואכן, בזמן שהמקדש היה קיים, עולי ראייה הבחינו רוח מרום שורה על הכהנים ברואתם הכהנים עסוקים בעבודתם.

וכן אמור כי היו קובעים ישיבות ותלמודי תורה בירושלים מכיוון שעבודת הכהנים במקדש פעל על יושבי העיר רוח חן ויראת שמים שהיה מוסיף לכושר התלמידים להצליח בלימודם הם.

הכרת איש כהן

איש כהן אינו נושא איזה ציץ או שלט על ראשו שמזהה אותו ככהן, אבל הודות לדברי חז"ל אודות אופייתם של בני אהרן לפעמים אפשר לזהות איש כהן על מידותיו התרומיות והמיוחדות.

כהנים, אבל בני שבט לוי

סך הכל, כל איש כהן הרי הוא בן שבט לוי ואכן בהרבה מקומות בתורה נקראים בביטוי "הכהנים הלוים", וכן ידוע מאמרו של התנא רבי יהושע בן לוי שמנה עשרים וארבע מקומות בתורה שהכהנים נקראו לויים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *