ספריית האיגוד

איגוד הכהנים שמח להגיש לפני קהל הלומדים ובני הישיבות ספרים מיוחדים בענייני הכהונה, לפניכם האפשרות לרכוש את שני הספרים החדשים שזכינו להוציא לאור;